https://rpubs.com/alex_istrate/609152

1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testele Fisher și Odds-Ratio (OR) cu IC95% sau Chi² și Cramer V. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele binare, am folosit testul Mann-Whitney (MW). Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ±DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi² sau Fisher și indicatorii Cramer V și Odds-Ratio (OR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie.

Am folosit WPS Office 2019 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R version 4.0.0 (2020-04-24) [1]. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Demografie

Din totalul de 40 pacienti, jumătate femei și jumătate bărbați, 18 (45.0%) au fost din mediul rural și 22 (55.0%) au fost din mediul urban. Distribuția pe sexe a fost păstrată egală și între pacienții din fecare mediu de viață.

Majoritatea pacieților au fost căsătoriți (55% din totalul eșantionului), 70% dintre femei, 40% dintre bărbați, diferență între sexe cu tendință spre semnificație statistică (p=0.065).

Erau activi profesional 27 (67.5%) pacienți, fără diferențe semnificative între sexe (11 femei, 55.0%; 16 bărbați, 80.0%; OR=0.31, p=0.176) sau între cele 2 medii de viață (13 rural, 72.2%; 14 urban, 63.6%; OR=1.49, p=0.737)

Vârsta pacienților a avut valori între 31 și 75 ani (mediana: 51) cu o medie de 52.15 ±10.8 ani. În cazul femeilor (N=20, 50.0%) a avut valori între 38 și 69 ani (mediana: 50) cu o medie de 54.05 ±10.8 ani. În cazul bărbaților (N=20, 50.0%) a avut valori între 31 și 75 ani (mediana: 51.5) cu o medie de 50.25 ±10.7 ani. Această diferență de 3.8 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.271) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Vârsta pacienților din mediul rural (N=18, 45.0%) a avut valori între 38 și 67 ani (mediana: 47) cu o medie de 50.00 ±8.76 ani. Vârsta pacienților din mediul urban (N=22, 55.0%) a avut valori între 31 și 75 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 53.91 ±12.1 ani. Această diferență de 3.91 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.260) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Tabel 1: Descrierea demografică a eșantionului (în funcție de sex).

Variabila

Detalii

F

M

Total

Teste statistice

Sex

20 (50.0%)

20 (50.0%)

40

Vârsta (ani)

M (min:max)

50 (38:69)

51.5 (31:75)

51 (31:75)

T-test: p=0.271

μ ±DS

54.05 ±10.8

50.25 ±10.7

52.15 ±10.8

Statut marital

căsătorit

14 (70.0%)

8 (40.0%)

22 (55.0%)

V=0.42 (p=0.065)

divorțat

4 (20.0%)

3 (15.0%)

7 (17.5%)

necăsătorit

1 (5.0%)

8 (40.0%)

9 (22.5%)

văduv

1 (5.0%)

1 (5.0%)

2 (5.0%)

Activitate profesională

activ

11 (55.0%)

16 (80.0%)

27 (67.5%)

OR=0.31 [0.07, 1.25] (p=0.176)

pensionat

9 (45.0%)

4 (20.0%)

13 (32.5%)

Mediu de viață

rural

9 (45.0%)

9 (45.0%)

18 (45.0%)

OR=1.00 [0.29, 3.48] (p>0.999)

urban

11 (55.0%)

11 (55.0%)

22 (55.0%)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max); MW = Test Mann-Whitney; OR = odds-ratio [cu IC 95%] și p calculat prin testul Fisher); V = Cramér V (p calculat prin testul Chi²);

Tabel 2: Descrierea demografică a eșantionului (în funcție de mediul de viață).

Variabila

Detalii

rural

urban

Total

Teste statistice

Mediu de viață

18 (45.0%)

22 (55.0%)

40

Sex

F

9 (50.0%)

11 (50.0%)

20 (50.0%)

OR=1.00 [0.29, 3.48] (p>0.999)

M

9 (50.0%)

11 (50.0%)

20 (50.0%)

Vârsta (ani)

M (min:max)

47 (38:67)

53.5 (31:75)

51 (31:75)

T-test: p=0.260

μ ±DS

50.00 ±8.76

53.91 ±12.1

52.15 ±10.8

Statut marital

căsătorit

10 (55.6%)

12 (54.5%)

22 (55.0%)

V=0.23 (p=0.561)

divorțat

3 (16.7%)

4 (18.2%)

7 (17.5%)

necăsătorit

5 (27.8%)

4 (18.2%)

9 (22.5%)

văduv

0

2 (9.1%)

2 (5.0%)

Activitate profesională

activ

13 (72.2%)

14 (63.6%)

27 (67.5%)

OR=1.49 [0.39, 5.72] (p=0.737)

pensionat

5 (27.8%)

8 (36.4%)

13 (32.5%)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max); MW = Test Mann-Whitney; OR = odds-ratio [cu IC 95%] și p calculat prin testul Fisher); V = Cramér V (p calculat prin testul Chi²);

Tabel 3: Descrierea demografică a eșantionului, în funcție de vârstă.

Subset

N

Mean ±SD

Med (min:max)

Vârsta (ani) (Shapiro-Wilk normality test: p=0.353)

(total)

40 (100.0%)

52.150 ±10.79

51.00 (31.00:75.0)

Sex (Welch Two Sample t-test: p=0.271)

F

20 (50.0%)

54.050 ±10.85

50.00 (38.00:69.0)

M

20 (50.0%)

50.250 ±10.67

51.50 (31.00:75.0)

Statut marital (ANOVA: p=0.003)

căsătorit

22 (55.0%)

55.136 ±9.80

53.50 (38.00:69.0)

divorțat

7 (17.5%)

46.714 ±6.78

48.00 (40.00:59.0)

necăsătorit

9 (22.5%)

45.222 ±9.69

46.00 (31.00:58.0)

văduv

2 (5.0%)

69.500 ±7.78

69.50 (64.00:75.0)

Activitate profesională (Welch Two Sample t-test: p<0.001)

activ

27 (67.5%)

46.667 ±6.96

46.00 (31.00:59.0)

pensionat

13 (32.5%)

63.538 ±8.09

66.00 (41.00:75.0)

Mediu de viață (Welch Two Sample t-test: p=0.245)

rural

18 (45.0%)

50.000 ±8.76

47.00 (38.00:67.0)

urban

22 (55.0%)

53.909 ±12.12

53.50 (31.00:75.0)

Figura 1: Distribuția pacienților pe medii de viață și sexe.

Figura 2: Distribuția pacienților pe vârste.