1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ±DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0 [1]. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Demografie

Tabel 1: Structura demografică a eșantionului.

Variabila

Detalii

Total

N=

234

Varsta

μ ±DS

61.09 ±12.4

M (min:max)

63 (22:86)

Sex

F

120 (51.3%)

M

114 (48.7%)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max);

2.3.1.1 Sex

Figura 1: Distrbuția pacienților pe sexe.

2.3.1.2 Varsta

Vârsta pacienților (N=234) a avut valori între 22 și 86 ani (mediana: 63) cu o medie de 61.09 ±12.4 ani. În cazul femeilor (N=120, 51.3%) a avut valori între 27 și 86 ani (mediana: 62.5) cu o medie de 60.49 ±12.2 ani. În cazul bărbaților (N=114, 48.7%) a avut valori între 22 și 86 ani (mediana: 63) cu o medie de 61.71 ±12.6 ani. Această diferență de 1.22 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.460) conform testului Mann-Whitney.

Figura 2: Histograma vârstei pacienților, pe sexe. (| media, ¦ mediana).

2.3.2 Anemie ( / pacient)

26.1% dintre pacienți au prezentat anemie. Dintre acestea, 50% au fost femei și 50% bărbați, iar dintre leziunile fără anemie 48.5% au fost femei și 51.5% bărbați, fără asociere semnificativă statistic (NLME: p=0.557).

Figura 3: Distribuția leziunilor în funcție de Anemie.

Figura 4: Distribuția leziunilor în funcție de Anemie și sex (% rând / % coloană; test Chi² indiferent de pseudoreplicarea pacienților).

vs. Sex

Anemie

F

M

(total)

da

33 (55.0% / 27.5%)

27 (45.0% / 23.7%)

60 (25.6%)

nu

87 (50.0% / 72.5%)

87 (50.0% / 76.3%)

174 (74.4%)

(total)

120 (51.3%)

114 (48.7%)

234 (100%)

OR=1.22 [0.68, 2.20], phi=0.04 (p=0.551)

Media de vârstă la pacienții cu anemie (66.30 ±10.8 ani) a fost semnificativ statitistc mai mare decât la cei fără anemie (61.59 ±11.8).

Figura 5: Distribuția varstei în funcție de Anemie.

Figura 4: Distribuția leziunilor în funcție de Anemie și sex (% rând / % coloană; test Chi² indiferent de pseudoreplicarea pacienților).

Subset

N

Media ±SD

Med (Min:Max)

Grup: Varsta (Shapiro-Wilk normality test: p=0.004)

(total)

234 (100.0%)

61.09 ±12.4

63.0 (22.0:86.0)

Grup: Anemie (Wilcoxon rank sum test with continuity correction: p=0.023)

da

60 (25.6%)

64.53 ±11.2

65.0 (38.0:86.0)

nu

174 (74.4%)

59.90 ±12.6

62.0 (22.0:86.0)

2.3.3 Aspect macroscopic ( / pacient)

La majoritatea pacianților (86.8%) s-au observat hemoroizi. 21.4% dintre pacienți au prezentat polupi și 20.9% au prezentat diverticuloză colonică.