2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele suooob forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Demografie

Vârsta pacienților (N=44) a avut valori între 22 și 90 ani (mediana: 56.5) cu o medie de 52.14 ±17.0 ani. În cazul femeilor (N=26, 59.1%) a avut valori între 22 și 90 ani (mediana: 53) cu o medie de 50.73 ±17.9 ani. În cazul bărbaților (N=18, 40.9%) a avut valori între 22 și 75 ani (mediana: 60.5) cu o medie de 54.17 ±16.0 ani. Această diferență de 3.44 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.516) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Tabel 1: Caracterisitici demografice

Variabila

Detalii

Total

N=

49

Vârsta (ani)

M (min:max)

56.5 (22:90)

μ ±DS

52.14 ±17.0

Sex

F

29 (59.2%)

M

20 (40.8%)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max);

Figura 1: Distribuția vârstei pacienților, pe sexe (| media, ¦ mediana) și a celor 2 sexe (pie chart).

2.3.2 Diagnostic

În urma biopsiei, majoritatea paceienților au fost diagnosticați cu adenom pleomrf (53.1%) sau Wartin (28.6%). Restul de 9 pacienți (18.4%) au avut tumori mai puțin frecvente.

Tabel 2: Diagnosticul histopatologic.

Variabila

Detalii

Total

N=

49

Diagnostic histopatologic

Adenom pleomorf

26 (53.1%)

Whartin

14 (28.6%)

Adenocarcinom cu celule acinare pT3N0L0V1R0

1 (2.0%)

Adenocarcinom NOS moderat diferentiat G2 pT2N2bL1V0R0

1 (2.0%)

Carcinom in situ cu microinvazie

1 (2.0%)

Carcinom scuamos keratinizat moderat diferentiat G2

1 (2.0%)

Chistadenom

1 (2.0%)