2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele suooob forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Demografie

Vârsta pacienților (N=114) a avut valori între 36 și 82 ani (mediana: 62) cu o medie de 61.25 ±10.2 ani. În cazul femeilor (N=45, 39.5%) a avut valori între 42 și 82 ani (mediana: 65) cu o medie de 64.29 ±9.34 ani. În cazul bărbaților (N=69, 60.5%) a avut valori între 36 și 82 ani (mediana: 59) cu o medie de 59.28 ±10.4 ani. Această diferență de 5.01 ani a fost semnificativă statistic (p=0.010) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Tabel 1: Caracterisitici demografice.

Variabila

Detalii

Total

N=

114

Sex

F

45 (39.5%)

M

69 (60.5%)

Vârsta (ani)

M (min:max)

62 (36:82)

μ ±DS

61.25 ±10.2

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max);

Figura 1: Histograma vârstei pacienților, pe sexe (| media, ¦ mediana).

2.3.2 Gradul cirozei (Child-Pugh)

Scorul MELD (N=32) a avut valori între 7 și 36 (mediana: 17.5) cu o medie de 18.00 ±6.92. În cazul femeilor (N=12, 37.5%) MELD a avut valori între 9 și 25 (mediana: 16.5) cu o medie de 16.92 ±6.24. În cazul bărbaților (N=20, 62.5%) MELD a avut valori între 7 și 36 (mediana: 18.5) cu o medie de 18.65 ±7.37. Această diferență de 1.73 nu a fost semnificativă statistic (p=0.502) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Pacienții din clase Child-Pugh superioare tind să aibă scorul MELD semnificativ statistic mai mare (C: 22.38 ±5.8 puncte, A: 9.80 ±2.4 puncte).

Tabel 2: Severitatea ciroizei: scorul MELD în funcție de clasa Child-Pugh.

Subset

N

Media ±SD

Med (Min:Max)

Grup: Scor MELD (Shapiro-Wilk normality test: p=0.325)

(total)

32 (100.0%)

18.00 ±6.9

17.5 (7.0:36.0)

Grup: Clasa Child-Pugh (ANOVA: p<0.001)

A

5 (15.6%)

9.80 ±2.4

10.0 (7.0:13.0)

B

14 (43.8%)

16.86 ±5.9

16.0 (9.0:27.0)

C

13 (40.6%)

22.38 ±5.8

21.0 (12.0:36.0)

Niciunul dintre idicatorii de severitate a ciroziei nu diferă la cele 2 sexe.

Tabel 3: Severitatea ciroizei, în funcție de sex.

Variabila

Detalii

F

M

Total

Teste statistice

Sex

45 (39.5%)

69 (60.5%)

114

Clasa Child-Pugh

A

21 (46.7%)

22 (31.9%)

43 (37.7%)

V=0.15 (p=0.272)

B

14 (31.1%)

29 (42.0%)

43 (37.7%)

C

10 (22.2%)

18 (26.1%)

28 (24.6%)

Punctaj Child-Pugh

μ ±DS

7.90 ±2.52

8.05 ±2.22

7.99 ±2.33

MW: p=0.632

M (min:max)

8 (5:13)

8 (5:13)

8 (5:13)

Scor MELD

μ ±DS

16.92 ±6.24

18.65 ±7.37

18.00 ±6.92

T-test: p=0.502

M (min:max)

16.5 (9:25)

18.5 (7:36)

17.5 (7:36)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max); MW = Test Mann-Whitney; OR/RR = odds-ratio / risc relativ [cu IC 95%] și p calculat prin testul Fisher); V = Cramer V (p calculat prin testul Chi²);

Tabel 4: Severitatea ciroizei.

Variabila

Detalii

Total

N=

114

Clasa Child-Pugh

A

43 (37.7%)

B

43 (37.7%)

C

28 (24.6%)

Punctaj Child-Pugh

M (min:max)

8 (5:13)

μ ±DS

7.99 ±2.33

Scor MELD

M (min:max)

17.5 (7:36)

μ ±DS

18.00 ±6.92

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max);