2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Demografie

Vârsta pacienților (N=100) a avut valori între 23 și 88 ani (mediana: 61.5) cu o medie de 60.70 ±15.1 ani. În cazul femeilor (N=47, 47.0%) a avut valori între 23 și 85 ani (mediana: 59) cu o medie de 58.00 ±15.7 ani. În cazul bărbaților (N=53, 53.0%) a avut valori între 25 și 88 ani (mediana: 65) cu o medie de 63.09 ±14.2 ani. Această diferență de 5.09 ani a prezentat o tendință spre semnificație statistică (p=0.076) conform testului Mann-Whitney. Vârsta pacienților din mediul rural (N=35, 35.0%) a avut valori între 41 și 85 ani (mediana: 64) cu o medie de 63.86 ±11.2 ani. Vârsta pacienților din mediul urban (N=65, 65.0%) a avut valori între 23 și 88 ani (mediana: 59) cu o medie de 59.00 ±16.6 ani. Această diferență de 4.86 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.171) conform testului Mann-Whitney.

Tabel 1: Caracterisitici demografice.

Variabila

Detalii

Total

F

M

Teste statistice

Sex

100

47 (47.0%)

53 (53.0%)

Vârstă (ani)

μ ±DS

60.70 ±15.1

58.00 ±15.7

63.09 ±14.2

MW: p=0.076

M (min:max)

61.5 (23:88)

59 (23:85)

65 (25:88)

Mediu de proveniență

rural

35 (35.0%)

18 (38.3%)

17 (32.1%)

RR=1.19 [0.71, 2.01] (p=0.536)

urban

65 (65.0%)

29 (61.7%)

36 (67.9%)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max); MW = Test Mann-Whitney; OR/RR = odds-ratio / risc relativ [cu IC 95%] și p calculat prin testul Fisher); V = Cramer V (p calculat prin testul Chi²);

Tabel 2: Caracterisitici demografice.

Variabila

Detalii

Total

N=

100

Sex

F

47 (47.0%)

M

53 (53.0%)

Vârstă (ani)

M (min:max)

61.5 (23:88)

μ ±DS

60.70 ±15.1

Mediu de proveniență

rural

35 (35.0%)

urban

65 (65.0%)

μ ±DS = Media (deviația standard); M (min:max) = Mediana (min:max);

Figura 1: Histograma vârstei pacienților, pe sexe si mediul de proveniență (| media, ¦ mediana).