1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 vs Grup

2.3.2 Demografie

Cei mai mulți studenți au fost din Cluj (jumătate). Din alte centre, cele mai reprezentate au fost Iași, Oradea și Tg. Mureș.

Figura 1: Proportia centrelor uiniversiatare.

Vârsta pacienților (N=433) a avut valori între 19 și 29 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.78 ±1.73 ani. În cazul femeilor (N=294, 67.9%) a avut valori între 19 și 29 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.76 ±1.77 ani. În cazul bărbaților (N=139, 32.1%) a avut valori între 20 și 26 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.81 ±1.65 ani. Această diferență de 0.051 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.729) conform testului Mann-Whitney. Vârsta pacienților cu Grup: Cluj (N=224, 51.7%) a avut valori între 19 și 27 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.98 ±1.74 ani. Vârsta pacienților cu Grup: Alte centre (N=209, 48.3%) a avut valori între 19 și 29 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.56 ±1.7 ani. Această diferență de 0.413 ani a fost semnificativă statistic (p=0.003) conform testului Mann-Whitney.

Figura 2: Histograma vârstei pacienților la cele 2 grupuri. (| media, ¦ mediana).

La Cluj, Vârsta pacienților (N=224) a avut valori între 19 și 27 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.98 ±1.74 ani. În cazul femeilor (N=152, 67.9%) a avut valori între 19 și 27 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.97 ±1.73 ani. În cazul bărbaților (N=72, 32.1%) a avut valori între 20 și 26 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.99 ±1.76 ani. Această diferență de 0.0124 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.981) conform testului Mann-Whitney.

În celelalte centre universitare, Vârsta pacienților (N=209) a avut valori între 19 și 29 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.56 ±1.7 ani. În cazul femeilor (N=142, 67.9%) a avut valori între 19 și 29 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.54 ±1.79 ani. În cazul bărbaților (N=67, 32.1%) a avut valori între 20 și 25 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.63 ±1.52 ani. Această diferență de 0.0917 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.556) conform testului Mann-Whitney.

Figura  3: Distrbuția varstei pe sexe în Cluj și celelalte centre (| media, ¦ mediana).

2.3.3 Sex

Dintre cei 224 pacienți cu Grup: Cluj (51.7%), 152 (67.9%) au avut Sex: F față de 142 (67.9%) dintre cei 209 pacienți cu Grup: Alte centre. Rezultă că pacienții cu Grup: Cluj au un risc relativ de 1.001 [IC95% = 0.9 la 1.1 ] ori mai mic de a avea Sex: F decât cei cu Grup: Alte centre (phi=0.00, p=0.985 nesemnificativ statistic conform testului Chi²).

Tabel 2: Distribuția pe sexe la cele 2 grupuri.

vs. Grup

Sex

Cluj

Alte centre

(total)

F

152 (67.9%)

142 (67.9%)

294 (67.9%)

M

72 (32.1%)

67 (32.1%)

139 (32.1%)

(total)

224 (51.7%)

209 (48.3%)

433 (100%)

OR=1.00 [0.67, 1.49], phi=<0.01 (p=1.000)

Distribuția pe sexe a fost statistic similară la cele 2 grupuri, cu aproximativ 3/4 dintre participanți de sex feminin.

Figura 4: Distribuția pe sexe la cele 2 grupuri.