1 Partea generală

http://rpubs.com/alex_istrate/506968

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0 [1]. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Demografie

Vârsta pacienților (N=24) a avut valori între 0.02 și 17.9999 ani (mediana: 5) cu o medie de 8.22 ±7.38 ani. În cazul femeilor (N=9, 37.5%) a avut valori între 0.02 și 17.9999 ani (mediana: 4) cu o medie de 8.22 ±7.96 ani. În cazul bărbaților (N=15, 62.5%) a avut valori între 0.583333333333333 și 17 ani (mediana: 6) cu o medie de 8.22 ±7.29 ani. Această diferență de 0.00777 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.697) conform testului Mann-Whitney. Vârsta pacienților cu Diagnostic: CMH I (N=17, 70.8%) a avut valori între 0.02 și 17.9999 ani (mediana: 4) cu o medie de 7.79 ±7.39 ani. Vârsta pacienților cu Diagnostic: CMH II (N=7, 29.2%) a avut valori între 0.916666666666667 și 17 ani (mediana: 14) cu o medie de 9.27 ±7.82 ani. Această diferență de 1.49 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.823) conform testului Mann-Whitney.

!!! Din cauza distribuției aparte a vârstei pacienților, mediile, DS, și medianele nu redau o imagine corectă. Lotul a cuprins fie pacienți de vârste mici (<7 ani, majoritatea < 1 an), fie pacienți de vârste mai mari (>14 ani, majoritatea de 17-18 ani).

Tabel 1: Sumarizarea caracteristicilor principale ale pacienților.

Factor

Levels

F

M

Total

Statistics

Sex

9 (37.5%)

15 (62.5%)

24

Diagnostic

CMH I

7 (77.8%)

10 (66.7%)

17 (70.8%)

RR=1.17 [0.75, 1.81] (p=0.669)

CMH II

2 (22.2%)

5 (33.3%)

7 (29.2%)

Vârsta (ani)

*M(R)

4 (0.02:18)

6 (0.58:17)

5 (0.02:18)

MW: p=0.697

Mean ±SD

8.22 ±7.96

8.22 ±7.29

8.22 ±7.38

*M(R) = Mediana (min:max); MW = Test Mann-Whitney; OR/RR = odds-ratio / risc relativ [cu IC 95%] și p calculat prin testul Fisher); V = Cramer V (p calculat prin testul Chi²).

Dintre cei 9 pacienți cu Sex: F (37.5%), 7 (77.8%) au avut Diagnostic: CMH I față de 10 (66.7%) dintre cei 15 pacienți cu Sex: M. Rezultă că pacienții cu Sex: F au un risc relativ de 1.2 [IC95% = 0.8 la 1.8 ] ori mai mare de a avea Diagnostic: CMH I decât cei cu Sex: M (phi=0.12, p=0.562 nesemnificativ statistic conform testului Chi²).

Tabel 2: Relația dintre sex și diagnostic.

vs. Diagnostic

Sex

CMH I

CMH II

(total)

F

7 (77.8% / 41.2%)

2 (22.2% / 28.6%)

9 (37.5%)

M

10 (66.7% / 58.8%)

5 (33.3% / 71.4%)

15 (62.5%)

(total)

17 (70.8%)

7 (29.2%)

24 (100%)

RR=1.17 [0.75, 1.81], phi=0.12 (p=0.669)

Tabel 3: Distribuția pe sexe și diagnostic.

Figura 3: Distrbuția vârstei pe sexe și diagnostic. (| media, ¦ mediana).

Figura 4: Distrbuția vârstei pacienților pe sexe. (| media, ¦ mediana).

Figura 5: Distrbuția vârstei pacienților pe diagnostice (| media, ¦ mediana).