1 General Part

2 Special Part

2.1 Introduction

2.1.1 Objectives

2.2 Methods

http://rpubs.com/alex_istrate/501843

http://rpubs.com/alex_istrate/501973

2.2.1 Statistical analysis of the data

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0 [1]. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Results

2.3.1 vs Sex

2.3.2 All vs. Sex

Vârsta pacienților (N=30) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 51.20 ±14.8 ani. În cazul femeilor (N=6, 20.0%) a avut valori între 38 și 73 ani (mediana: 46) cu o medie de 49.33 ±12.2 ani. În cazul bărbaților (N=24, 80.0%) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 55) cu o medie de 51.67 ±15.6 ani. Această diferență de 2.33 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.737) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Table 1: Summary table of all variables by Sex.

Factor

Levels

Total

F

M

Statistics

Sex

30

6 (20.0%)

24 (80.0%)

Age (years)

Mean ±SD

51.20 ±14.8

49.33 ±12.2

51.67 ±15.6

T-test: p=0.737

*M(R)

53.5 (24:87)

46 (38:73)

55 (24:87)

Smoking

25 (83.3%)

5 (83.3%)

20 (83.3%)

RR=1.00 [0.75, 1.34] (p=1.000)

Alcohol

15 (50.0%)

1 (16.7%)

14 (58.3%)

RR=0.29 [0.07, 1.19] (p=0.169)

Diabetes

2 (6.7%)

1 (16.7%)

1 (4.2%)

RR=4.00 [0.50, 31.98] (p=0.366)

Infection

10 (33.3%)

2 (33.3%)

8 (33.3%)

RR=1.00 [0.34, 2.97] (p=1.000)

Fracture location

1/3 proximal tibia

4 (19.0%)

1 (25.0%)

3 (17.6%)

V=0.39 (p=0.205)

1/3 médial tibia

8 (38.1%)

0

8 (47.1%)

1/3 distal tibia

9 (42.9%)

3 (75.0%)

6 (35.3%)

Type of fracture (1)

closed

21 (70.0%)

5 (83.3%)

16 (66.7%)

RR=1.25 [0.87, 1.80] (p=0.637)

open

9 (30.0%)

1 (16.7%)

8 (33.3%)

Type of fracture (2)

comminutive

25 (83.3%)

4 (66.7%)

21 (87.5%)

V=0.40 (p=0.184)

oblique

1 (3.3%)

0

1 (4.2%)

transversalle

1 (3.3%)

1 (16.7%)

0

transverse

3 (10.0%)

1 (16.7%)

2 (8.3%)

Type of fracture (3)

simple

5 (16.7%)

2 (33.3%)

3 (12.5%)

RR=2.67 [0.69, 10.33] (p=0.254)

multiple

25 (83.3%)

4 (66.7%)

21 (87.5%)

Initial treatment

Tige intramedullaire

5 (16.7%)

1 (16.7%)

4 (16.7%)

V=0.14 (p=0.907)

Fixateur externe

2 (6.7%)

0

2 (8.3%)

Fixateur externe - Placa suruburi

5 (16.7%)

1 (16.7%)

4 (16.7%)

Placa + suruburi

18 (60.0%)

4 (66.7%)

14 (58.3%)

Complications

4 (13.3%)

2 (33.3%)

2 (8.3%)

RR=4.00 [0.89, 18.06] (p=0.169)

*M(R) = Median (min:max); MW = Mann-Whitney test; OR/RR = odds-ratio / risc-ratio [95% CI] and p value from Fisher test); V = Cramer V (p value from Chi² test).

2.3.3 All vs. Smoking

Vârsta pacienților (N=30) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 51.20 ±14.8 ani. Vârsta pacienților cu Tabac: yes (N=25, 83.3%) a avut valori între 33 și 87 ani (mediana: 55) cu o medie de 54.16 ±13.0 ani. Vârsta pacienților cu Tabac: no (N=5, 16.7%) a avut valori între 24 și 63 ani (mediana: 29) cu o medie de 36.40 ±15.7 ani. Această diferență de 17.8 ani a fost semnificativă statistic (p=0.012) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Table 2: Summary table of all variables by Smoking.

Factor

Levels

Total

yes

no

Statistics

Smoking

30

25 (83.3%)

5 (16.7%)

Age (years)

Mean ±SD

51.20 ±14.8

54.16 ±13.0

36.40 ±15.7

T-test: p=0.012

*M(R)

53.5 (24:87)

55 (33:87)

29 (24:63)

Sex

F

6 (20.0%)

5 (20.0%)

1 (20.0%)

RR=1.00 [0.22, 4.61] (p=1.000)

M

24 (80.0%)

20 (80.0%)

4 (80.0%)

Alcohol

15 (50.0%)

14 (56.0%)

1 (20.0%)

RR=2.80 [0.70, 11.13] (p=0.330)

Diabetes

2 (6.7%)

2 (8.0%)

0

RR=Inf [Inf, Inf] (p=1.000)

Infection

10 (33.3%)

10 (40.0%)

0

RR=Inf [Inf, Inf] (p=0.140)

Fracture location

1/3 proximal tibia

4 (19.0%)

4 (23.5%)

0

V=0.24 (p=0.553)

1/3 médial tibia

8 (38.1%)

6 (35.3%)

2 (50.0%)

1/3 distal tibia

9 (42.9%)

7 (41.2%)

2 (50.0%)

Type of fracture (1)

closed

21 (70.0%)

16 (64.0%)

5 (100.0%)

RR=0.64 [0.58, 0.70] (p=0.286)

open

9 (30.0%)

9 (36.0%)

0

Type of fracture (2)

comminutive

25 (83.3%)

22 (88.0%)

3 (60.0%)

V=0.45 (p=0.103)

oblique

1 (3.3%)

0

1 (20.0%)

transversalle

1 (3.3%)

1 (4.0%)

0

transverse

3 (10.0%)

2 (8.0%)

1 (20.0%)

Type of fracture (3)

simple

5 (16.7%)

3 (12.0%)

2 (40.0%)

RR=0.30 [0.08, 1.11] (p=0.183)

multiple

25 (83.3%)

22 (88.0%)

3 (60.0%)

Initial treatment

Tige intramedullaire

5 (16.7%)

4 (16.0%)

1 (20.0%)

V=0.25 (p=0.606)

Fixateur externe

2 (6.7%)

2 (8.0%)

0

Fixateur externe - Placa suruburi

5 (16.7%)

5 (20.0%)

0

Placa + suruburi

18 (60.0%)

14 (56.0%)

4 (80.0%)

Complications

4 (13.3%)

3 (12.0%)

1 (20.0%)

RR=0.60 [0.11, 3.14] (p=0.538)

*M(R) = Median (min:max); MW = Mann-Whitney test; OR/RR = odds-ratio / risc-ratio [95% CI] and p value from Fisher test); V = Cramer V (p value from Chi² test).

2.3.4 All vs. Alcohol

Vârsta pacienților (N=30) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 51.20 ±14.8 ani. Vârsta pacienților cu Alcool: yes (N=15, 50.0%) a avut valori între 45 și 87 ani (mediana: 57) cu o medie de 60.33 ±10.3 ani. Vârsta pacienților cu Alcool: no (N=15, 50.0%) a avut valori între 24 și 73 ani (mediana: 40) cu o medie de 42.07 ±13.0 ani. Această diferență de 18.3 ani a fost semnificativă statistic (p<0.001) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Table 3: Summary table of all variables by Alcohol.

Factor

Levels

Total

yes

no

Statistics

Alcohol

30

15 (50.0%)

15 (50.0%)

Age (years)

Mean ±SD

51.20 ±14.8

60.33 ±10.3

42.07 ±13.0

T-test: p<0.001

*M(R)

53.5 (24:87)

57 (45:87)

40 (24:73)

Sex

F

6 (20.0%)

1 (6.7%)

5 (33.3%)

RR=0.20 [0.04, 1.05] (p=0.169)

M

24 (80.0%)

14 (93.3%)

10 (66.7%)

Smoking

25 (83.3%)

14 (93.3%)

11 (73.3%)

RR=1.27 [0.95, 1.71] (p=0.330)

Diabetes

2 (6.7%)

1 (6.7%)

1 (6.7%)

RR=1.00 [0.12, 8.56] (p=1.000)

Infection

10 (33.3%)

7 (46.7%)

3 (20.0%)

RR=2.33 [0.82, 6.65] (p=0.245)

Fracture location

1/3 proximal tibia

4 (19.0%)

2 (20.0%)

2 (18.2%)

V=0.38 (p=0.228)

1/3 médial tibia

8 (38.1%)

2 (20.0%)

6 (54.5%)

1/3 distal tibia

9 (42.9%)

6 (60.0%)

3 (27.3%)

Type of fracture (1)

closed

21 (70.0%)

13 (86.7%)

8 (53.3%)

RR=1.62 [1.01, 2.61] (p=0.109)

open

9 (30.0%)

2 (13.3%)

7 (46.7%)

Type of fracture (2)

comminutive

25 (83.3%)

12 (80.0%)

13 (86.7%)

V=0.28 (p=0.499)

oblique

1 (3.3%)

1 (6.7%)

0

transversalle

1 (3.3%)

1 (6.7%)

0

transverse

3 (10.0%)

1 (6.7%)

2 (13.3%)

Type of fracture (3)

simple

5 (16.7%)

3 (20.0%)

2 (13.3%)

RR=1.50 [0.35, 6.44] (p=1.000)

multiple

25 (83.3%)

12 (80.0%)

13 (86.7%)

Initial treatment

Tige intramedullaire

5 (16.7%)

2 (13.3%)

3 (20.0%)

V=0.49 (p=0.066)

Fixateur externe

2 (6.7%)

1 (6.7%)

1 (6.7%)

Fixateur externe - Placa suruburi

5 (16.7%)

0

5 (33.3%)

Placa + suruburi

18 (60.0%)

12 (80.0%)

6 (40.0%)

Complications

4 (13.3%)

1 (6.7%)

3 (20.0%)

RR=0.33 [0.06, 1.96] (p=0.598)

*M(R) = Median (min:max); MW = Mann-Whitney test; OR/RR = odds-ratio / risc-ratio [95% CI] and p value from Fisher test); V = Cramer V (p value from Chi² test).

2.3.5 All vs. Diabetes

Vârsta pacienților (N=30) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 51.20 ±14.8 ani. Vârsta pacienților cu Diabète: yes (N=2, 6.7%) a avut valori între 47 și 87 ani (mediana: 67) cu o medie de 67.00 ±28.3 ani. Vârsta pacienților cu Diabète: no (N=28, 93.3%) a avut valori între 24 și 77 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 50.07 ±13.7 ani. Această diferență de 16.9 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.120) conform testului T pentru eșantioane cu varaiții egale.

Table 4: Summary table of all variables by Diabetes.

Factor

Levels

Total

yes

no

Statistics

Diabetes

30

2 (6.7%)

28 (93.3%)

Age (years)

Mean ±SD

51.20 ±14.8

67.00 ±28.3

50.07 ±13.7

T-test: p=0.120

*M(R)

53.5 (24:87)

67 (47:87)

53.5 (24:77)

Sex

F

6 (20.0%)

1 (50.0%)

5 (17.9%)

RR=2.80 [0.94, 8.38] (p=0.366)

M

24 (80.0%)

1 (50.0%)

23 (82.1%)

Smoking

25 (83.3%)

2 (100.0%)

23 (82.1%)

RR=1.22 (p=1.000)

Alcohol

15 (50.0%)

1 (50.0%)

14 (50.0%)

RR=1.00 [0.42, 2.40] (p=1.000)

Infection

10 (33.3%)

1 (50.0%)

9 (32.1%)

RR=1.56 [0.60, 4.03] (p=1.000)

Fracture location

1/3 proximal tibia

4 (19.0%)

0

4 (21.1%)

V=0.37 (p=0.229)

1/3 médial tibia

8 (38.1%)

0

8 (42.1%)

1/3 distal tibia

9 (42.9%)

2 (100.0%)

7 (36.8%)

Type of fracture (1)

closed

21 (70.0%)

2 (100.0%)

19 (67.9%)

RR=1.47 (p=1.000)

open

9 (30.0%)

0

9 (32.1%)

Type of fracture (2)

comminutive

25 (83.3%)

2 (100.0%)

23 (82.1%)

V=0.12 (p=0.934)

oblique

1 (3.3%)

0

1 (3.6%)

transversalle

1 (3.3%)

0

1 (3.6%)

transverse

3 (10.0%)

0

3 (10.7%)

Type of fracture (3)

simple

5 (16.7%)

0

5 (17.9%)

RR=0.00 [0.00, 0.00] (p=1.000)

multiple

25 (83.3%)

2 (100.0%)

23 (82.1%)

Initial treatment

Tige intramedullaire

5 (16.7%)

0

5 (17.9%)

V=0.22 (p=0.699)

Fixateur externe

2 (6.7%)

0

2 (7.1%)

Fixateur externe - Placa suruburi

5 (16.7%)

0

5 (17.9%)

Placa + suruburi

18 (60.0%)

2 (100.0%)

16 (57.1%)

Complications

4 (13.3%)

1 (50.0%)

3 (10.7%)

RR=4.67 [1.32, 16.54] (p=0.253)

*M(R) = Median (min:max); MW = Mann-Whitney test; OR/RR = odds-ratio / risc-ratio [95% CI] and p value from Fisher test); V = Cramer V (p value from Chi² test).

2.3.6 All vs. Infection

Vârsta pacienților (N=30) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 53.5) cu o medie de 51.20 ±14.8 ani. Vârsta pacienților cu Infection: yes (N=10, 33.3%) a avut valori între 44 și 59 ani (mediana: 56) cu o medie de 53.80 ±5.03 ani. Vârsta pacienților cu Infection: no (N=20, 66.7%) a avut valori între 24 și 87 ani (mediana: 47.5) cu o medie de 49.90 ±17.8 ani. Această diferență de 3.9 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.373) conform testului Welch (T pentru eșantioane cu varaiții diferite).

Table 5: Summary table of all variables by Infection.

Factor

Levels

Total

yes

no