1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0 [1]. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Paincipale

Tabel 1: Sumarizarea caracetristiclor principale ale pacienților.

Factor

Levels

F

M

Total

Statistics

Sex

18 (52.9%)

16 (47.1%)

34

Diagnostic

CMH

6 (40.0%)

10 (62.5%)

16 (51.6%)

RR=0.64 [0.32, 1.26] (p=0.289)

CMD

9 (60.0%)

6 (37.5%)

15 (48.4%)

Vârsta (ani)

*M(R)

5 (0.02:18)

8 (0.58:17)

6 (0.02:18)

MW: p=0.556

Mean ±SD

6.36 ±6.03

8.45 ±7.2

7.34 ±6.59

Diagnostic de fond

CMD

0

2 (12.5%)

2 (5.9%)

V=0.77 (p=0.272)

CMD in context de obezitate, HTA in context de apnee obstructiva de somn

0

1 (6.2%)

1 (2.9%)

CMD postaritmica

3 (16.7%)

1 (6.2%)

4 (11.8%)

CMD postaritmica; a efectuat ablatie; postablatie a revenit la N

1 (5.6%)

0

1 (2.9%)

CMD postmiocardica, deficit imun, celiachie

1 (5.6%)

0

1 (2.9%)

CMD postmiocardita

4 (22.2%)

1 (6.2%)

5 (14.7%)

CMH

2 (11.1%)

5 (31.2%)

7 (20.6%)

CMH metabolica (dislipidemie mixta, hiperinsulinism)

1 (5.6%)

0

1 (2.9%)

CMH metabolica (DZ, celiachie)

1 (5.6%)

0

1 (2.9%)

CMH metabolica (DZ)

0

1 (6.2%)

1 (2.9%)

CMH postconsum matern de psihotrope (mama cu schizofrenie)

0

1 (6.2%)

1 (2.9%)

CMH prin deficit de carnitina

0

1 (6.2%)

1 (2.9%)

Displazie aritmogena de VD

2 (11.1%)

0

2 (5.9%)

Gangliozidoza

1 (5.6%)

1 (6.2%)

2 (5.9%)

mama consumatoare de cocaina in sarcina

1 (5.6%)

0

1 (2.9%)

Sdr. Beckwith-Wiedeman

1 (5.6%)

0

1 (2.9%)

Sialidoza

0

1 (6.2%)

1 (2.9%)

Trisomie 21 omogena

0

1 (6.2%)

1 (2.9%)

*M(R) = Mediana (min:max); MW = Test Mann-Whitney; OR/RR = odds-ratio / risc relativ [cu IC 95%] și p calculat prin testul Fisher); V = Cramer V (p calculat prin testul Chi²).

Dintre cei 15 pacienți cu Sex: F (48.4%), 6 (40.0%) au avut Diagnostic: CMH față de 10 (62.5%) dintre cei 16 pacienți cu Sex: M. Rezultă că pacienții cu Sex: F au un risc relativ de 1.562 [IC95% = 0.8 la 3.1 ] ori mai mic de a avea Diagnostic: CMH decât cei cu Sex: M (phi=0.22, p=0.210 nesemnificativ statistic conform testului Chi²).

vs. Sex

Diagnostic

F

M

(total)

CMH

6 (37.5% / 40.0%)

10 (62.5% / 62.5%)

16 (51.6%)

CMD

9 (60.0% / 60.0%)

6 (40.0% / 37.5%)

15 (48.4%)

(total)

18 (52.9%)

16 (47.1%)

31 (100%)

RR=0.62 [0.31, 1.27], phi=0.22 (p=0.289)

Vârsta pacienților (N=34) a avut valori între 0.02 și 17.999 ani (mediana: 6) cu o medie de 7.34 ±6.59 ani. În cazul femeilor (N=18, 52.9%) a avut valori între 0.02 și 17.999 ani (mediana: 5) cu o medie de 6.36 ±6.03 ani. În cazul bărbaților (N=16, 47.1%) a avut valori între 0.583333333333333 și 17 ani (mediana: 8) cu o medie de 8.45 ±7.2 ani. Această diferență de 2.09 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.556) conform testului Mann-Whitney. Vârsta pacienților cu Diagnostic: CMH (N=16, 51.6%) a avut valori între 0.02 și 17.999 ani (mediana: 5) cu o medie de 8.21 ±7.41 ani. Vârsta pacienților cu Diagnostic: CMD (N=15, 48.4%) a avut valori între 0.25 și 17 ani (mediana: 6) cu o medie de 6.56 ±6.18 ani. Această diferență de 1.65 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.648) conform testului Mann-Whitney.

Figura 3: Distrbuția vârstei pe sexe și diagnostic. (| media, ¦ mediana).