1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0 [¹]. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Resultate

2.3.1 Structura eșantionului

Dintre cei 25 pacienți cu SEX: F (24.0%), 13 (52.00%) au avut MEDIU: rural față de 34 (43.0%) dintre cei 79 pacienți cu SEX: M. Rezultă că pacienții cu SEX: F au un risc relativ de 1.2 [IC95% = 0.8 la 1.9 ] ori mai mare de a avea MEDIU: rural decât cei cu SEX: M (phi=0.08, p=0.433 nesemnificativ statistic conform testului Chi²).

Dintre cei 25 pacienți cu SEX: F (24.0%), 11 (44.0%) au avut FUMATOR: da față de 61 (77.2%) dintre cei 79 pacienți cu SEX: M. Rezultă că pacienții cu SEX: F au un risc relativ de 1.755 [IC95% = 1.1 la 2.7 ] ori mai mic de a avea FUMATOR: da decât cei cu SEX: M (phi=0.31, p=0.002 semnificativ statistic conform testului Chi²).

Dintre cei 14 pacienți cu SEX: F (17.9%), 7 (50.0%) au avut Obezitate: da față de 40 (62.5%) dintre cei 64 pacienți cu SEX: M. Rezultă că pacienții cu SEX: F au un risc relativ de 1.250 [IC95% = 0.7 la 2.1 ] ori mai mic de a avea Obezitate: da decât cei cu SEX: M (phi=0.10, p=0.387 nesemnificativ statistic conform testului Chi²).