1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Results

2.3.1 vs Grup

Tabel 1: Summary table of all variables by grup.

Factor

Levels

decedați

supraviețuitori

Total

Statistics

Grup

67 (50.8%)

65 (49.2%)

132

Sex

F

26 (38.8%)

43 (66.2%)

69 (52.3%)

OR=0.32 [0.16, 0.66] (p=0.002)

M

41 (61.2%)

22 (33.8%)

63 (47.7%)

Vârsta (ani)

*M(R)

61 (2:87)

49 (8:87)

57 (2:87)

MW: p=0.011

Alcoolemie (g‰)

*M(R)

0 (0:4)

0 (0:4)

Mediul producerii accidentului

rural

42 (62.7%)

25 (38.5%)

67 (50.8%)

OR=2.69 [1.33, 5.43] (p=0.009)

urban

25 (37.3%)

40 (61.5%)

65 (49.2%)

Anul producerii accidentului

2017

33 (49.3%)

47 (72.3%)

80 (60.6%)

OR=0.37 [0.18, 0.77] (p=0.008)

2018

34 (50.7%)

18 (27.7%)

52 (39.4%)

Luna producerii accidentului

ianuarie

6 (9.0%)

5 (7.7%)

11 (8.3%)

V=0.26 (p=0.598)

februarie

7 (10.4%)

3 (4.6%)

10 (7.6%)

martie

6 (9.0%)

9 (13.8%)

15 (11.4%)

aprilie

4 (6.0%)

2 (3.1%)

6 (4.5%)

mai

5 (7.5%)

6 (9.2%)

11 (8.3%)

iunie

8 (11.9%)

4 (6.2%)

12 (9.1%)

iulie

4 (6.0%)

5 (7.7%)

9 (6.8%)

august

4 (6.0%)

5 (7.7%)

9 (6.8%)

septembrie

2 (3.0%)

5 (7.7%)

7 (5.3%)

octombrie

7 (10.4%)

7 (10.8%)

14 (10.6%)

noiembrie

9 (13.4%)

13 (20.0%)

22 (16.7%)

decembrie

5 (7.5%)

1 (1.5%)

6 (4.5%)

Ziua producerii accidentului

luni

14 (20.9%)

11 (16.9%)

25 (18.9%)

V=0.20 (p=0.495)

marți

9 (13.4%)

15 (23.1%)

24 (18.2%)

miercuri

10 (14.9%)

11 (16.9%)

21 (15.9%)

joi

11 (16.4%)

6 (9.2%)

17 (12.9%)

vineri

9 (13.4%)

13 (20.0%)

22 (16.7%)

sâmbătă

12 (17.9%)

7 (10.8%)

19 (14.4%)

duminică

2 (3.0%)

2 (3.1%)

4 (3.0%)

Ora producerii accidentului

*M(R)

16 (4:23)

13 (2:21)

14 (2:23)

MW: p=0.067

Mecanism de producere

lovire-proeictare

41 (61.2%)

0

41 (61.2%)

comprimare între două planuri dure

5 (7.5%)

0

5 (7.5%)

lovire-basculare-prioectare

5 (7.5%)

0

5 (7.5%)

lovire-cădere

4 (6.0%)

0

4 (6.0%)

călcare

3 (4.5%)

0

3 (4.5%)

lovire-proiectare-călcare

3 (4.5%)

0

3 (4.5%)

lovire-cădere-comprimare între două planuri dure

2 (3.0%)

0

2 (3.0%)

lovire-proiectare-cădere

2 (3.0%)

0

2 (3.0%)

lovire-călcare

1 (1.5%)

0

1 (1.5%)

lovire-proiectare-basculare

1 (1.5%)

0

1 (1.5%)

Îngrijire medicală (zile)

*M(R)

0 (0:88)

75 (4:135)

11.5 (0:135)

MW: p<0.001

Primejdiuirea vieții

0

10 (15.4%)

10 (15.4%)

OR=5.29 [0.10, 281.47] (p=1.000)

Incapacitate funcțională

0

16 (29.1%)

16 (29.1%)

OR=2.39 [0.05, 125.81] (p=1.000)

Invaliditate/Grad

0

7 (15.9%)

7 (15.9%)

OR=5.00 [0.09, 272.32] (p=1.000)

Extermitatea cefalică

63 (94.0%)

25 (38.5%)

88 (66.7%)

OR=25.20 [8.16, 77.81] (p<0.001)

Hematon epicranian

16 (23.9%)

12 (18.5%)

28 (21.2%)

OR=1.39 [0.60, 3.21] (p=0.525)

Hematon extra

0

1 (1.5%)

1 (0.8%)

OR=0.32 [0.01, 7.96] (p=0.492)

Hematon subdural

16 (23.9%)

5 (7.7%)

21 (15.9%)

OR=3.76 [1.29, 10.99] (p=0.016)

Hemoragie subarahnoidiană

38 (56.7%)

5 (7.7%)

43 (32.6%)

OR=15.72 [5.60, 44.15] (p<0.001)

Fractură de masiv facial

20 (29.9%)

6 (9.2%)

26 (19.7%)

OR=4.18 [1.56, 11.26] (p=0.004)

Edem cerebral

31 (46.3%)

3 (4.6%)

34 (25.8%)

OR=17.80 [5.08, 62.38] (p<0.001)

Contuzie cerebrală

33 (49.3%)

4 (6.2%)

37 (28.0%)

OR=14.80 [4.83, 45.33] (p<0.001)

Dilacerare cerebrală

26 (38.8%)

2 (3.1%)

28 (21.2%)

OR=19.98 [4.50, 88.72] (p<0.001)

Fractură de bază de craniu

40 (59.7%)

1 (1.5%)

41 (31.1%)

OR=94.81 [12.39, 725.29] (p<0.001)

Plegii

0

4 (6.2%)

4 (3.0%)

OR=0.10 [0.01, 1.92] (p=0.056)

Fractură de calotă

41 (61.2%)

7 (10.8%)

48 (36.4%)

OR=13.07 [5.18, 32.97] (p<0.001)

Torace

53 (79.1%)

16 (24.6%)

69 (52.3%)

OR=11.59 [5.13, 26.21] (p<0.001)

Dilacerare / ruptură diafragm

2 (3.0%)

0

2 (1.5%)

OR=5.00 [0.24, 106.17] (p=0.496)

Coaste (stânga)

41 (61.2%)

7 (10.8%)

48 (36.4%)

OR=13.07 [5.18, 32.97] (p<0.001)

Coaste (dreapta)

40 (59.7%)

9 (13.8%)

49 (37.1%)

OR=9.22 [3.91, 21.71] (p<0.001)

Coaste

bilateral

40 (59.7%)

4 (6.2%)

44 (33.3%)

V=0.58 (p<0.001)

stânga

1 (1.5%)

3 (4.6%)

4 (3.0%)

dreapta

0

5 (7.7%)

5 (3.8%)

nu

26 (38.8%)

53 (81.5%)

79 (59.8%)

Fractură stern

14 (20.9%)

0

14 (10.6%)

OR=35.50 [2.07, 609.05] (p<0.001)

Leziuni pulonare

37 (55.2%)

6 (9.2%)

43 (32.6%)

OR=12.13 [4.61, 31.93] (p<0.001)

Ruptură aortă toracică

10 (14.9%)

0

10 (7.6%)

OR=23.92 [1.37, 417.32] (p=0.001)

Leziui miocard - contuzii

14 (20.9%)

1 (1.5%)

15 (11.4%)

OR=16.91 [2.15, 132.79] (p<0.001)

Fracturi claviculare

2 (3.0%)

4 (6.2%)

6 (4.5%)

OR=0.47 [0.08, 2.65] (p=0.437)

Pneumotorace (dreapta)

4 (6.0%)

3 (4.6%)

7 (5.3%)

OR=1.31 [0.28, 6.11] (p=1.000)

Pneumotorace (stânga)

3 (4.5%)

1 (1.5%)

4 (3.0%)

OR=3.00 [0.30, 29.61] (p=0.619)

Pneumotorace

bilateral

3 (4.5%)

0

3 (2.3%)

V=0.19 (p=0.172)

stânga

0

1 (1.5%)

1 (0.8%)

dreapta

1 (1.5%)

3 (4.6%)

4 (3.0%)

nu

63 (94.0%)

61 (93.8%)

124 (93.9%)

Hemotorace (dreapta)

30 (44.8%)

1 (1.5%)

31 (23.5%)

OR=51.89 [6.79, 396.32] (p<0.001)

Hemotorace (stânga)

30 (44.8%)

1 (1.5%)

31 (23.5%)

OR=51.89 [6.79, 396.32] (p<0.001)

Hemotorace

bilateral

29 (43.3%)

1 (1.5%)

30 (22.7%)

V=0.52 (p<0.001)

stânga

1 (1.5%)

0

1 (0.8%)

dreapta

1 (1.5%)

0

1 (0.8%)

nu

36 (53.7%)

64 (98.5%)

100 (75.8%)

Coloană vertebrală (C, T, L, S)

21 (31.3%)

11 (16.9%)

32 (24.2%)

OR=2.24 [0.98, 5.13] (p=0.068)

Fracturi de corpi vertebrali

20 (29.9%)

11 (16.9%)

31 (23.5%)

OR=2.09 [0.91, 4.81] (p=0.101)

Contuzii vertebrale

5 (7.5%)

0

5 (3.8%)

OR=11.53 [0.62, 212.83] (p=0.058)

Abdomen

38 (56.7%)

4 (6.2%)

42 (31.8%)

OR=19.98 [6.51, 61.31] (p<0.001)

Ruptură aortă abdominală

5 (7.5%)

0

5 (3.8%)

OR=11.53 [0.62, 212.83] (p=0.058)

Leziuni hepatice (contuzie, ruptură, dialcerare)

29 (43.3%)

2 (3.1%)

31 (23.5%)

OR=24.04 [5.43, 106.49] (p<0.001)

Ruptură renală

11 (16.4%)

1 (1.5%)

12 (9.1%)

OR=12.57 [1.57, 100.46] (p=0.004)

Ruptură splenică

12 (17.9%)

1 (1.5%)

13 (9.8%)

OR=13.96 [1.76, 110.83] (p=0.002)

Hemoperitoneu

15 (22.4%)

1 (1.5%)

16 (12.1%)

OR=18.46 [2.36, 144.42] (p<0.001)

Hematom retroperioneal

0

1 (1.5%)

1 (0.8%)

OR=0.32 [0.01, 7.96] (p=0.492)

Membre superioare

10 (14.9%)

12 (18.5%)

22 (16.7%)

OR=0.77 [0.31, 1.94] (p=0.645)

Humerus (stânga)

5 (7.5%)

6 (9.2%)

11 (8.3%)

OR=0.79 [0.23, 2.74] (p=0.762)

Humerus (dreapta)

5 (7.5%)

3 (4.6%)

8 (6.1%)

OR=1.67 [0.38, 7.28] (p=0.718)

Humerus

bilateral

2 (3.0%)

0

2 (1.5%)

V=0.15 (p=0.384)

stânga

3 (4.5%)

6 (9.2%)

9 (6.8%)

dreapta

3 (4.5%)

3 (4.6%)

6 (4.5%)

nu

59 (88.1%)

56 (86.2%)

115 (87.1%)

Radius (stânga)

1 (1.5%)

3 (4.6%)

4 (3.0%)

OR=0.31 [0.03, 3.09] (p=0.362)

Radius (dreapta)

2 (3.0%)

0

2 (1.5%)

OR=5.00 [0.24, 106.17] (p=0.496)

Radius

bilateral

0

0

0

stânga

1 (1.5%)

3 (4.6%)

4 (3.0%)

dreapta

2 (3.0%)

0

2 (1.5%)

nu

64 (95.5%)

62 (95.4%)

126 (95.5%)

Ulna (stânga)

0

1 (1.5%)

1 (0.8%)

OR=0.32 [0.01, 7.96] (p=0.492)