1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele suooob forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.6.0. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Results

2.3.1 vs Diagnostic

[1] “Tabel 1: Summary table of all variables by Diagnostic.”

Factor

Levels

primaire

secondaire

Total

Statistics

Diagnostic

14 (7.4%)

174 (92.6%)

188

Sexe

F

9 (64.3%)

85 (48.9%)

94 (50.0%)

OR=1.88 [0.61, 5.85] (p=0.406)

M

5 (35.7%)

89 (51.1%)

94 (50.0%)

Age (années)

*M(R)

63 (30:85)

70 (20:95)

70 (20:95)

MW: p=0.084

Age

>65

6 (42.9%)

112 (64.4%)

118 (62.8%)

OR=0.42 [0.14, 1.25] (p=0.150)

<65

8 (57.1%)

62 (35.6%)

70 (37.2%)

Hospitalisation (jours)

*M(R)

3 (2:8)

5 (0:25)

5 (0:25)

MW: p=0.005

TAS (mmHg)

*M(R)

130 (110:180)

130 (70:220)

130 (70:220)

MW: p=0.660

HTA systolique

hypotension

0

2 (1.5%)

2 (1.4%)

V=0.11 (p=0.882)

normale

4 (33.3%)

52 (38.8%)

56 (38.4%)

normale haute

3 (25.0%)

20 (14.9%)

23 (15.8%)

stade I

2 (16.7%)

35 (26.1%)

37 (25.3%)

stade II

2 (16.7%)

14 (10.4%)

16 (11.0%)

stade III

1 (8.3%)

11 (8.2%)

12 (8.2%)

TAD (mmHg)

*M(R)

80 (65:120)

80 (40:110)

80 (40:120)

MW: p=0.467

HTA diastolique

hypotension

3 (25.0%)

62 (46.3%)

65 (44.5%)

V=0.24 (p=0.141)

normale

6 (50.0%)

31 (23.1%)

37 (25.3%)

normale haute

0

5 (3.7%)

5 (3.4%)

stade I

2 (16.7%)

22 (16.4%)

24 (16.4%)

stade II

0

12 (9.0%)

12 (8.2%)

stade III

1 (8.3%)

2 (1.5%)

3 (2.1%)

HTA

6 (50.0%)

69 (51.5%)

75 (51.4%)

OR=0.94 [0.29, 3.07] (p=1.000)

Antecedentes HTA

7 (50.0%)

96 (55.2%)

103 (54.8%)

OR=0.81 [0.27, 2.42] (p=0.784)

Bpm au moment de l'arrivée aux urgences

*M(R)

75 (45:145)

73.5 (35:150)

74 (35:150)

MW: p=0.940

FiA

5 (35.7%)

48 (27.6%)

53 (28.2%)

OR=1.46 [0.47, 4.57] (p=0.543)

Flutter

4 (28.6%)

31 (17.8%)

35 (18.6%)

OR=1.85 [0.54, 6.27] (p=0.299)

TPSV

0

5 (2.9%)

5 (2.7%)

OR=1.06 [0.06, 20.19] (p=1.000)

BAV 1

1 (7.1%)

16 (9.2%)

17 (9.0%)

OR=0.76 [0.09, 6.19] (p=1.000)

BAV 2:1

0

1 (0.6%)

1 (0.5%)

OR=3.99 [0.16, 102.37] (p=1.000)

BAV 3

0

1 (0.6%)

1 (0.5%)

OR=3.99 [0.16, 102.37] (p=1.000)

Arythmie avec extrasystole ventriculaire

3 (21.4%)

31 (17.8%)

34 (18.1%)

OR=1.26 [0.33, 4.78] (p=0.721)

Extrasystole supraventriculaire

3 (21.4%)

24 (13.8%)

27 (14.4%)

OR=1.70 [0.44, 6.56] (p=0.429)

Tachi/Bradi

bradicardie

3 (21.4%)

21 (12.8%)

24 (13.5%)

V=0.16 (p=0.093)

normale

7 (50.0%)

124 (75.6%)

131 (73.6%)

tachicardie

4 (28.6%)

19 (11.6%)

23 (12.9%)

Ischémique

3 (21.4%)

75 (43.1%)

78 (41.5%)

OR=0.36 [0.10, 1.34] (p=0.160)

Hypertensive

4 (28.6%)

69 (39.7%)

73 (38.8%)

OR=0.61 [0.18, 2.02] (p=0.571)

Dilatée

0

15 (8.6%)

15 (8.0%)

OR=0.35 [0.02, 6.24] (p=0.608)

Restrictive

0

3 (1.7%)

3 (1.6%)

OR=1.69 [0.08, 34.32] (p=1.000)

Hypertrophique

0

4 (2.3%)

4 (2.1%)

OR=1.31 [0.07, 25.48] (p=1.000)

Valvulaire

1 (7.1%)

3 (1.7%)

4 (2.1%)

OR=4.38 [0.43, 45.17] (p=0.268)

SA

2 (14.3%)

36 (20.7%)

38 (20.2%)

OR=0.64 [0.14, 2.98] (p=0.739)

IA