1 Partea generală

2 Partea specială

2.1 Introducere

2.1.1 Obiective

2.2 Material și metode

Am efectuat un studiu retrospectiv observațional pe un eșantion de peste 500 de pacienți care au completat un chestionar online despre simptomele lor de acnee și impactul pe care aceasta îl are ….

Criterii de excludere:

  • Pacienți care au oferit răspunsuri imposibile (ex. vârsta actuală mai mică decât vârsta debutului bolii)

  • Pacienți care au declarat că nu au avut niciodată acnee. Aceștia ar fi fost considerați lot de control dar pentru că au fost puțini și în general tineri (pacienții mai tineri nu au avut încă acnee) am decis să îi exclud.

2.2.1 Analiza statistică a datelor

Pentru descrierea variabilelor cantitative am folosit histograme și am calculat mediile aritmetice ± deviația standard (DS) [cu intervalul de încredere (IC) 95%], precum și valorile extreme și mediane. Pentru variabilele calitative, am folosit pie-uri sau bar-chart-uri și am calculat frecvențele absolute și relative ale categoriilor formate.

Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative și cele calitative, am folosit testele T și Mann-Whitney (MW) dacă acestea au fost binare, respectiv ANOVA dacă acestea au avut mai multe categorii. Am prezentat valorile p generate de aceste teste precum și mediile ± DS ale grupurilor și diferența mediilor cu IC95% asociat. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor box-plot-uri. Pentru a studia relațiile dintre variabilele cantitative am folosit coeficientul de corelație Spearman (R), cu valoarea p asociata și am prezentat grafic relațiile sub forma unor scatter-plot-uri pe care am adăugat linia de regresie cu IC95%. Pentru a descrie relațiile dintre variabilele calitative am folosit testul Chi2 sau Fisher și indicatorii Cramer phi sau V și Odds-Ratio (OR) / Risc relativ (RR) cu IC95%. Am prezentat grafic rezultatele sub forma unor bar-chart-uri.

Am folosit Microsot Excel 2016 pentru managementul bazei de date. Pentru toate analizele statistice și graficele ulterioare am folosit R 3.5.2. Am considerat p < 0.05 ca fiind semnificativ statistic și p < 0.1 ca prezentând doar o tendință spre semnificativitate statistică.

2.3 Rezultate

2.3.1 Structura lotului

La momentul analizei, baza de date online conținea 510 pacienți. După excluderea răspunsurilor incosistente și a celor care au declarat că nu au avut niciodată acnee, au rămas pentru analiză 445 pacienți. Adulții (≥ 24 ani) au reprezentat 200 (44.9%) pacienți. Vârsta pacienților (N=445) a avut valori între 15 și 51 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.75 ±5.07 ani. În cazul femeilor (N=347, 78.0%) a avut valori între 15 și 51 ani (mediana: 23) cu o medie de 22.96 ±5.25 ani. În cazul bărbaților (N=98, 22.0%) a avut valori între 15 și 36 ani (mediana: 22) cu o medie de 22.00 ±4.32 ani. Această diferență de 0.96 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.185) conform testului Mann-Whitney.

La data debutului acneei, adulții au reprezentat 7 (1.6%) iar adolescenții au reprezentat 438 (98.4%). La data debutului acneei, Vârsta pacienților (N=445) a avut valori între 10 și 30 ani (mediana: 14) cu o medie de 14.18 ±2.53 ani. În cazul femeilor (N=347, 78.0%) a avut valori între 10 și 30 ani (mediana: 14) cu o medie de 14.25 ±2.74 ani. În cazul bărbaților (N=98, 22.0%) a avut valori între 10 și 20 ani (mediana: 14) cu o medie de 13.91 ±1.55 ani. Această diferență de 0.345 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.977) conform testului Mann-Whitney.

Figura  1: Distrbuția vârstei pacenților. A: la momentul analizei; B: la debutul bolii (¦ media vârstei).

Figura 1: Distrbuția vârstei pacenților. A: la momentul analizei; B: la debutul bolii (¦ media vârstei).

Figura  2: Distrbuția pacienților pe sexe (A) și leziunile la data completării chestionarului (B).

Figura 2: Distrbuția pacienților pe sexe (A) și leziunile la data completării chestionarului (B).

Dintre cei 347 pacienți cu Sex: F (78.0%), 272 (78.4%) au avut Leziuni acneice actuale: da față de 72 (73.5%) dintre cei 98 pacienți cu Sex: M. Rezultă că pacienții cu Sex: F au un risc relativ de 1.1 [IC95% = 0.0 la Inf ] ori mai mare de a avea Leziuni acneice actuale: da decât cei cu Sex: M (phi=0.05, p=0.305 nesemnificativ statistic conform testului Chi²).

Warning in if (is.na(.or.ci)) .or.ci = "" else .or.ci = paste0(" [",
scales::number(limit(.or.ci), : the condition has length > 1 and only the
first element will be used
Warning in if (is.na(.rr.ci)) .rr.ci = "" else .rr.ci = paste0(" [",
scales::number(limit(.rr.ci), : the condition has length > 1 and only the
first element will be used
[1] "Tabel  1: Procentul pacienților cu leziuni actuale la cele 2 sexe."

vs. Leziuni acneice actuale

Sex

da

nu

(total)

F

272 (78.4% / 79.1%)

75 (21.6% / 74.3%)

347 (78.0%)

M

72 (73.5% / 20.9%)

26 (26.5% / 25.7%)

98 (22.0%)

(total)

344 (77.3%)

101 (22.7%)

445 (100%)

OR=1.31 [0.78, 2.19], RR=1.07 [0.94, 1.21], phi=0.05 (p=0.339)

[1] "Tabel  2: Debutul acneei și leziunile actuale la adulți și adolescenți."

vs. Debut acnee

Acnee

acnee cu debut la adult

acnee cu debut la adolescent

(total)

adult cu leziuni

7 (4.7% / 100.0%)

143 (95.3% / 32.6%)

150 (33.7%)

adult fara leziuni

0 (0.0% / 0.0%)

50 (100.0% / 11.4%)

50 (11.2%)

adolescent cu leziuni

0 (0.0% / 0.0%)

194 (100.0% / 44.3%)

194 (43.6%)

adolescent fara leziuni

0 (0.0% / 0.0%)

51 (100.0% / 11.6%)

51 (11.5%)

(total)

7 (1.6%)

438 (98.4%)

445 (100%)

V=0.18 (p=0.003)

2.3.2 Diferențe adulți vs. adolescenți

Figura  3: Corelația dintre vârsta de la data completării chestionarului și vârsta de debut.

Figura 3: Corelația dintre vârsta de la data completării chestionarului și vârsta de debut.