1 0

[1] "Cronbach alpha = 0.707."

2 Strutura lotului

2.1 Demografie

Dintre cei 74 pacienți cu Sex: F (74.0%), 8 (10.8%) au avut Mediu de viata: rural față de 3 (11.5%) dintre cei 26 pacienți cu Sex: M. Rezultă că pacienții cu Sex: F au un risc relativ de 1.067 [IC95% = 0.0 la Inf ] ori mai mic de a avea Mediu de viata: rural decât cei cu Sex: M (phi=0.01, p=0.919 nesemnificativ statistic conform testului Chi²). Vârsta pacienților (N=100) a avut valori între 20 și 47 ani (mediana: 21) cu o medie de 21.63 ±2.78 ani. În cazul femeilor (N=74, 74.0%) a avut valori între 20 și 47 ani (mediana: 21) cu o medie de 21.70 ±3.1 ani. În cazul bărbaților (N=26, 26.0%) a avut valori între 20 și 28 ani (mediana: 21) cu o medie de 21.42 ±1.55 ani. Această diferență de 0.28 ani nu a fost semnificativă statistic (p=0.591) conform testului Mann-Whitney. Vârsta pacienților din mediul rural (N=11, 11.0%) a avut valori între 20 și 23 ani (mediana: 21) cu o medie de 21.00 ±1.1 ani. Vârsta pacienților din mediul urban (N=89, 89.0%) a avut valori între 20 și 47 ani (mediana: 21) cu o medie de 21.71 ±2.91 ani. Această diferență de 0.708 ani a prezentat o tendință spre semnificație statistică (p=0.082) conform testului Mann-Whitney.