1 ANALIZA INTENCJI:

1.1 1. Czy poczucie umiejscowienia przyczynowości wypowiedzi ironicznych (locus) jest zorientowane na czynniki zewnętrzne (obiekt- TARGET) czy wewnętrzne (podmiot-SUBJECT)?- ktory dominuje?

LoCa (Intencje)
value N raw % valid % cumulative %
Brak 22 9.17 9.17 9.17
Nadawca 164 68.33 68.33 77.50
Odbiorca 54 22.50 22.50 100.00
missings 0 0.00
total N=240 · valid N=240 · x̄=2.13 · σ=0.55

1.2 2. Czy poczucie umiejscowienia przyczynowości (locus) koreluje z płcią, lękiem albo samooceną?

Plec LoCa (Intencje) Total
Brak Nadawca Odbiorca
Kobieta 5
12
3.9 %
22.7 %
95
87
74.8 %
57.9 %
27
29
21.3 %
50 %
127
127
100 %
52.9 %
Mezczyzna 17
10
15 %
77.3 %
69
77
61.1 %
42.1 %
27
25
23.9 %
50 %
113
113
100 %
47.1 %
Total 22
22
9.2 %
100 %
164
164
68.3 %
100 %
54
54
22.5 %
100 %
240
240
100 %
100 %
χ2=9.884 · df=2 · Cramer’s V=0.203 · p=0.007

Płeć istotnie wpływa na testową zmienną \(\chi^2(2, n = 240) = 9.88\), \(p = .007\)

    LoCa (Intencje)
    Odds Ratio CI std. Error p
(Intercept)   0.36 0.12 – 1.06 0.20 .067
Samoocena   1.08 0.75 – 1.56 0.20 .694
Lek-stan   0.87 0.71 – 1.06 0.09 .176
Lek-cecha   1.12 0.91 – 1.39 0.12 .288
Observations   205
AIC   233.483
Hosmer-Lemeshow-Χ2   8.750; p=.364
Family   binomial (logit)

Żaden z predyktorów nie przewiduje istotnie reakcji: - Ses \(b = 0.07\), 95% CI \([-0.29\), \(0.44]\), \(z = 0.39\), \(p = .694\) - StaiStan \(b = -0.14\), 95% CI \([-0.35\), \(0.06]\), \(z = -1.35\), \(p = .176\) - StanCecha \(b = 0.11\), 95% CI \([-0.09\), \(0.33]\), \(z = 1.06\), \(p = .288\)

## Analysis of Deviance Table (Type III tests)
## 
## Response: df$IPT3IntencjaLOC_S
##      LR Chisq Df Pr(>Chisq)
## ses    0.15446 1   0.6943
## staiStan  1.85534 1   0.1732
## staiCecha 1.14207 1   0.2852

1.3 3. Czy poczucie umiejscowienia przyczynowości podlega modyfikacji eksperymentalnej- czy jest roznica miedzy grupa kontrolna a pozytywna i negatywna?

Grupa
eksperymentalna
LoCa (Intencje) Total
Brak Nadawca Odbiorca
Kontrolna 11
9
10.9 %
50 %
67
69
66.3 %
40.9 %
23
23
22.8 %
42.6 %
101
101
100 %
42.1 %
Negatywna 5
7
7 %
22.7 %
44
49
62 %
26.8 %
22
16
31 %
40.7 %
71
71
100 %
29.6 %
Pozytywna 6
6
8.8 %
27.3 %
53
46
77.9 %
32.3 %
9
15
13.2 %
16.7 %
68
68
100 %
28.3 %
Total 22
22
9.2 %
100 %
164
164
68.3 %
100 %
54
54
22.5 %
100 %
240
240
100 %
100 %
χ2=6.954 · df=4 · Cramer’s V=0.120 · p=0.138

Brak wpływu grupy eksperymentalnej na testowaną zmienną: \(\chi^2(4, n = 240) = 6.95\), \(p = .138\)

1.4 4. Czy różnice w poczuciu umiejscowienia przyczynowsoci (locus) wpływają na treść odczuwanych emocji lub ich ładunek afektywny (valence/ arousal)?

Arousal

LoCa (Intencje) Pobudzenie (Emocje) Total
Zimne Neutralne Cieple
Brak 7
9
31.8 %
7.4 %
3
1
13.6 %
37.5 %
12
13
54.5 %
8.7 %
22
22
100 %
9.2 %
Nadawca 65
64
39.6 %
69.1 %
4
5
2.4 %
50 %
95
94
57.9 %
68.8 %
164
164
100 %
68.3 %
Odbiorca 22
21
40.7 %
23.4 %
1
2
1.9 %
12.5 %
31
31
57.4 %
22.5 %
54
54
100 %
22.5 %
Total 94
94
39.2 %
100 %
8
8
3.3 %
100 %
138
138
57.5 %
100 %
240
240
100 %
100 %
χ2=8.140 · df=4 · Cramer’s V=0.130 · Fisher’s p=0.193